Nota legal

1. Informació relativa compliment article 10 LSSICE

Titular del web: Sterna més que vela S.L
Direcció: c/ Tusset, 25, planta 6, 08006, Barcelona
Telèfon: +34 654 396 557

2. Tractament de les dades personals

Les dades personals que s’obtinguin a través d’aquesta pàgina web, s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de Sterna més que Vela, S.L. i seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades dels participants seran utilitzats per a les finalitats de la present promoció o per a promocions o accions comercials futures. Els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades s’exerciran mitjançant comunicació per escrit a Sterna més que Vela, S.L. per correu electrònic a data@sterna.cat.

3. Propietat Intel · lectual i responsabilitat sobre els continguts

  • 3.1 Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.
  • 3.2 El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions d’ús resten subjectes al que estableixen les lleis espanyoles, per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.